Jméno a příjmení hráče (vyžadováno)

Bydliště hráče (vyžadováno)

Datum narození hráče (vyžadováno)

Email hráče (vyžadováno)

Vaše video/fotografie

Číslo registrační karty

Telefonní číslo (vyžadováno)

Klub hráče(vyžadováno)

Registrace u svazu (vyžadováno)
 Ano Ne

U hráčů mladších 18 let

Jméno a příjmení otce

Adresa bydliště

E-mail

Telefon

Jméno a příjmení matky

Adresa bydliště

E-mail

Telefon

Tímto čestně prohlašuji, že vstupem do asociace budu důsledně hájit zájmy asociace hráčů žákovského a mládežnického hokej, budu dodržovat její stanovy, budu usilovat o naplňování cílů a úkolů stanov a manifestu "pošli to dál" a zavazuji se, že se budu řídit jako hráč zásadami charty fair play.
(Plně znění pravidel pro registraci naleznete zde)
 Souhlasím

Vaše registrace do asociace bude aktivována po uhrazení členského poplatku. (viz. článek 4 – Vznik a zánik členství) Po registraci Vám budou zaslány platební údaje na email, který jste uvedli do registrace.

Přihlášení do asociace a do diskuzního fóra probíhá odděleně. Chcete-li se zaregistrovat do diskuzního fóra, registraci naleznete zde.