Pravidla registrace

 1. .Tato pravidla platí i pro členy AHŽMH z.s.
 2. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 3. Registrace pouze od  debaty není zpoplatněna.
 4. Při registraci vyžaduje provozovatel jméno a příjmení registrovaného. Registrovaný je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 5. V případě pochybností o totožnosti registrovaného může redakce vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů. Během této doby bude účet registrovaného pozastaven.
 6. Při poskytnutí falešných údajů bude účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace.
 7. Vícenásobná registrace není povolena, provozovatel má právo smazat duplicitní účty.
 8. AHŽMH., si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, případně registraci s určitými údaji.
 9. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 10. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, ASŽMH z.s.., ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro markentingové účely své vlastní a/nebo osob, které s ASOCIACÍ  spoluporacují jako partner. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat. V takovém případě registraci AHŽMH z.s.., registraci zruší a odstraní příslušná uložená data.
 11. Nakládání s osobními údaji se řídí  platnými zákony.
 12. Návštěvník se zavazuje při návštěvě stránek hokej-fairplay.cz dodržovat “návštěvní řád”, a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky, případné porušení může mít za následek zrušení registrace.
 13. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele hokej-fairplay.cz.cz a to zaškrtnutím pole “Ano, souhlasím”.
 14. AHŽMH z.s.., je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky hokej-fairplay.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.