Manifest „Pošli to dál“

Asociace hráčů žákovského a mládežnického hokeje vzniká na základě vyvrcholení důsledků  nerovného postavení   hráčů žákovského a mládežnického hokeje v Českém hokeji. Toto nerovné postavení se projevuje tím, že mladí hráči a vlastně i dospělí hokejisté  nemají absolutně žádná  práva během své  hokejové kariéry. Jsou otroci stávajícího  systému. ŽÁDNÁ PRÁVA.

I přes to, že rodiče hráčů, investují do hokeje, během hokejové kariéry svých dětí,  obrovské prostředky, veškerý volný čas svůj a dětí a nemalé  úsílí,  nemají oni ani jejich děti  žádnou možnost se  demokraticky účastnit tvorby  prostředí a podmínek pro řádný a spravedlivý rozvoj hráčů žákovského a mládežnického hokeje, nejsou ani informování o budoucnosti  rozvoje  , veškeré „DIREKTIVY“ PŘICHÁZEJÍ ZE „SHORA“  jako v době „nedávno minulé“ před rokem 1989.

Mládežnický hokej a hokej vůbec  nesmí již dále patřit úzké skupině lidí,  musí patřit také  především těm mladým sportovcům ,   kteří hokej hrají.  Není již možné aby systém z dob před rokem 1989 již dále pokračoval. Porevoluční doba tento systém dovedla do neuvěřitelného využívání a zneužívání  hráčů a jejich rodičů, který vygradoval v posledních pěti letech za lhostejného přihlížení   ČSLH .

Zvedněte hlavy, přestaňte se bát, jde přeci o vaše děti!

ZAREGISTROVAT SE

Současný stav   bezpráví(ve smyslu  postavení bez jakýkoli práv) a bezmocnosti  postavení žákovských a mládežnických hráčů ledního hokeje a jejich rodičů  je již neudržitelný.

Současný stav lze  jednoduše popsat  jako postavení  stran, kdy na jedné straně stojí ČSLH a kluby s neomezenou mocí,kteří si hokej „zprivatizovaly“ a  kteří mají veškerou moc a práva ve svých rukou , a na druhé straně  stojící  desítky tisíc  mladých hráčů a jejich rodičů – zákonných zástupců, bez jakýkoliv práv, udržovaných v jakémsi  pseudootrokářském systému. Toto nerovné postavení automaticky generuje veškeré negativní jevy, které vyvrcholily v posledních letech do naprosto neudržitelného stavu  . Kamaráčovství, protekce, zvýhodňování, malé domů, korupce, vydírání apod.

ROVNOCENNÉ POSTAVENÍ mezi zástupcem  hráčů žákovského  a mládežnického hokeje – AHŽMH  na jedné straně ,  a kluby a ČSLH na straně druhé, je JEDINÉ SYSTÉMOVÉ  ŘEŠENÍ.  Žákovský a mládežnický hokej nesmí již dále  lámat charaktery mladých hráčů a dětí (kdy se setkávají se zvýhodňováním, s protekcí  již v  útlém věku). Musíme jim ukázat, že sport je  fér a že hodnoty  fair play neodmyslitelně patří ke  sportu a i k životu.

Nikdo ale za mladé hráče a jejich rodiče nic neudělá, nemůžou se spoléhat ani na ČSLH  ani jednotlivé na kluby. Musí se spolehnou sami na sebe a svá práva si vydobýt,  nikdo jim je nedá zadarmo. Ale jako jednotlivci jsou  naprosto bezbranní, ale jako silnou Asociaci hráčů  žákovského a mládežnického hokeje  je budou muset respektovat.

JEDINĚ SILNÉHO  A ROVNOCENNÉHO PARTNERA  BUDOU RESPEKTOVAT – RESPEKT

Byly zformulovány tyto základní cíle, které si Asociace hráčů žákovského a mládežnického hokeje vytýčila. Tyto základní cíle jsou součástí stanov Spolku.

1) KORUPCE , VYDÍRÁNÍ, UPŘEDNOSTŇOVÁNÍ HRÁČŮ, PROTEKCE  upřednostňování sponzorů,možnosti si zaplatit výhody ,  VYDÍRÁNÍ  a požadování peněz od  rodičů mladých hráčů K TOMU, ABY MOHLI HRÁT DÁL HOKEJ, je naprosto zvrácené . Je to ale  evidentně již systémová záležitost. Jelikož  Svaz a kluby nad tím zavírají oči,  „vážně“ toto  neřeší , chce Asociace  na tyto věci poukazovat, takové případy  evidovat, publikovat  (nezametat je pod koberec) a chce vytvořit tlak na Svaz a kluby  aby se těmito věcmi zabývaly, tyto věci řešily a i transparentně  vyřešily. Je nutné sestavit na půdě Svazu skupinu- etickou komisi, která bude složena ze zástupců Svazu, Asociace klubů a Asociace hráčů žákovského a mládežnického hokeje. Tuto skupinu musí vést  všemi respektovaná osobnost, která nemusí být nutně  z hokejového prostředí. Není možné, aby to za nás vyřešil někdo jiný. Musíme si pořádek „doma“ udělat sami. Nemůžeme spoléhat na někoho jiného, že to udělá za nás. Musíme minimalizovat prostor pro korupci. Asociace hráčů  žákovského a mládežnického hokeje musí u svých partnerů  vzbuzovat RESPEKT.

2) ETICKÁ KOMISE v ČSLH- Asociace se chce zasadit o vznik Etické komise na půdě ČSLH. Úkolem této Etické komise bude v první řadě ve spolupráci s AHŽMH, s ČSLH , s APK , s CAIHP a ve spolupráci s občanskými iniciativami a organizacemi ( zabývající se problematikou korupce) vytvořit systém , který by korupci a všechny jevy, související  s tímto problémem v hokejovém  sportu, řešil a eliminoval. Jako první krok je nutné  minimalizovat prostor pro možnou  korupci : a to např. vytvořením jasných  a transparentních pravidel pro nominace do mládežnických či seniorských reprezentací,  zavedením  sofistikovaného hodnocení jednotlivých hráčů, neselektováním  hráčů v  žákovských kategorií – různými výběry , nezvýhodňováním  jedněch  hráčů před druhými na základě výkonnosti , dodržováním pravidel pro nominace na jednotlivé zápasy   , profesionálním přístupem   trenérů k jednotlivým hráčům a jejich  rodičům, vytvořením  morálních  kodexů  jak trenérů, tak i rodičů,    střídáním hlavních   trenérů u tříd žákovského hokeje a mládežnického hokeje, , v klubech odstraněním  kumulací funkcí, striktním  oddělením  trenérské  a manažerské  funkce , zprůhledněním financování mládežnického hokeje, zveřejňováním dotací, jejich užití, vše pod veřejnou  kontrolou   Etická komise musí mít pravomoci pozastavovat činnost hráčům,   funkcionářům, manažerům  a trenérům. Etická komise musí svým složením a pravomocemi  vzbuzovat- RESPEKT.

Zvedněte hlavy, přestaňte se bát, jde přeci o vaše děti!

ZAREGISTROVAT SE

3) PLNOHODNOTNÉ ,KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ – Současný hokejový systém mládežnického hokeje absolutně neřeší životní nutnost, a to , aby hráči hrající nejvyšší výkonnostní mládežnické soutěže ,měli možnost získat plnohodnotné,  kvalitní   středoškolské nebo  i vysokoškolské vzdělání, během jejich hokejové kariéry. Je nutné vytvořit tlak na ČSLH a iniciovat vznik komise složenou se zástupců Asociace, klubů, Ministerstva školství  a ČSLH, která by toto co nejrychleji vyřešila.  Je nutné  co nejrychleji NAPRAVIT NEJVĚTŠÍ A FATÁLNÍ CHYBU  ČSLH v mládežnickém hokeji. V SOUČASNÉ DOBĚ JE HRANÍ MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE NA NEJVYŠŠÍ  VÝKONNOSTNÍ ÚROVNI NEUVĚŘITELNÝM HAZARDEM S BUDOUCÍMI ŽIVOTY TĚCHTO MLADÝCH HRÁČŮ. RESPEKT K BUDOUCÍMU ŽIVOTU MLADÝCH HRÁČŮ

4) NESMYSLNÉ PROJEKTY ČSLH –Probíhající nebo i nové projekty Českého hokeje se nemůžou  stát pouze záležitostí nahodilosti a pokusů některých jedinců. Je nepřípustná absolutní neinformovanosti těch, kterých se tyto projekty týkají a jejich nemožnost se k těmto věcem vyjadřovat . A to se týká nejenom hráčů, jejich rodičů, ale i dokonce trenérů. Veškeré  tyto projekty musí být řešeny kompetentně , na základě  debaty odborníků, trenérů, hráčů, trenérů, měla by být utvořena expertní skupina ze zástupců  trenérů, hokejových expertů, bývalých úspěšných  hráčů  a samozřejmě i zástupců Asociace , a měly by mít v hokejové   odborné  veřejnosti podporu.  Nesmyslné a nesystémové   změny herních řádů  žákovských kategoriích , kdy  jsme svědky nesmyslných dvojciferných výsledků ,které  ukazují na nepromyšlenost jednotlivých kroků.  Prostě metoda „pokus- omyl“ .Jako další příklad jsou  definované přesné maximální počty, kolik se může postaršit hráčů(jak přišli na to konkrétní číslo?), nebo naopak tlaky na to, aby i  výkonnostně lepší  hráči hráli ve své věkové kategorii,   snižování a poté zase navyšování počtu  juniorských mužstev. Nesmyslný projekt „ krajských talentů“,   selektování hráčů již v žákovských kategoriích a ČSLH  opět vytváří prostor pro protekci, pro zvýhodňování a pro korupci. Žádný hokejový svaz nikdy a nikde na světě nevychoval a ani nemůže   vychovat  hráče,   Svaz musí plnit svoji základní funkci a to vytvářet  organizační , finanční a materiální  optimální podmínky pro rozvoj hráčů ve všech klubech (ale  také v  těch malých a né jenom  v těch extraligových). Možná se dožijeme reprezentačních celků 4 , 5 tříd. Možná 3. tříd, nebo přípravek??? NE. SELEKCE V ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍCH MUSÍ SKONČIT. RESPEKT KE VŠEM HRÁČŮM BEZ OHLEDU NA JEJICH MOMENTÁLNÍ  VÝKONNOST

5) DĚTI NEJSOU BYZNYS -FINANCOVÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO  A MLÁDEŽNICKÉHO  HOKEJE . Asociace  bude vytvářet tlak na to, aby  finacování celého mládežnického hokeje byl odděleno  od seniorského hokeje a aby bylo vše  transparentní, Ale nejenom financování.Musí být oddělen organizačně.  Musí mít  rozděleno financování nákladů na jednotlivé třídy, mladší dorost a starší dorost či juniorku.  Dokud nebude mládežnický hokej oddělen jako celek, MUSÍ SI KLUBY A ČSLH  UVĚDOMIT, ŽE SPORT MLÁDEŽE NENÍ BYZNYS.  Financování mládežnického hokeje  musí být TRANSPARENTNÍ, Kluby by měli zveřejňovat na svých webových stránkách veškeré  své“SPONZORY A DÁRCE“ . Včetně všech  dotací od samospráv a státních orgánů s přesným účelem, na co daná dotace je určena a jak tyto dotace byly použity. TRANASPARENTNOST A PRŮHLEDNOST FINANCOVÁNÍ MLÁDEŽE  – RESPEKT

6) ZRUŠENÍ TABULKOVÝCH CEN ZA HRÁČE DO VĚKU 15 LET . Musí skončit NESVOBODA, OTROKÁŘSTVÍ. Dítě musí mít    možnost výběru klubu v žákovských kategoriích . Děti nejsou zboží. V případě, že není schopen klub zajistit hráči uplatnění ve svém klubu a ani není schopen zajistit hostování, musí se stát VOLNÝM HRÁČEM,  hráčem BEZ HODNOTY a pokud si sežene hraní sám u jiného klubu, nemůže za něj jeho mateřský klub požadovat žádné peníze. (musí být prokazatelné, že mateřský klub hráče o něj nemá zájem- není schopen zajistit hráčskou sezonu na kvalitativní úrovni). A to i po dovršení 15 let hráče . INDIVIDUÁLNÍ SVOBODA HRÁČE   – RESPEKT.

7) HOKEJ PRO VŠECHNY, PRO RADOST,BEZ SELEKCE, BEZ STRESU   Rozšířit základnu pro malé chlapce a dívky, ABY HOKEJ BYL VÍCE  PŘÍSTUPNÝ I PRO LIDI S MENŠÍMI PŘÍJMY,snížit jejich náklady  na vybavení ,(vytvořit možnost pro všechny žákovské a mládežnické kategorie půjčovaní  bruslí, výstroje, hokejky),  minimalizovat  placení příspěvků tak, aby opravdu obsahovaly pouze nutné náklady a zohledňovaly  příspěvky měst či obcí… . umožnit hrát hokej v žákovských kategoriích co nejširšímu množství dětí, a to směrováním finančních prostředků né do velkoklubů, ale právě do menších klubů. Hokej musí přijít do základních škol, na první stupeň. Využít volných  dopoledních hodin na zimních stadionech na tréninky v rámci tělesné výchovy, pomoci organizovat  turnaje a soutěže  neregistrovaných hráčů na základních školách  v minihokejích.  Financovat  z prostředků Svazu, Ministerstva školství, Zdravotních pojišťoven a dalších zdrojů i výstavbu malých hokejových hal,(jednoznačně je v našem státě ve městech,  v krajských městech  či v hl. městě malé množství malých  ledových ploch), HOKEJ MUSÍ PŘIJÍT  BLÍŽE K DĚTEM, aby se minimalizovali  časové i finanční náklady na dojezdy na tréninky, aby děti mohli chodit po škole na tréninky sami a nemuseli je vozit rodiče. Je nutné  využívat pro trénování  končící juniorské hráče.je potřeba tyto bývalé hráče stimulovat k tomu   , aby od hokeje neodcházeli .   Tito by mohli právě  mladé chlapce a dívky trénovat a předávat jim své  zkušenosti. Aby nedocházelo k tomu, že trénují rodiče. RODIČE NEPATŘÍ NA LED JAKO TRENÉŘI.                                                                               HOKEJ PRO VŠECHNY – není možné aby již v nejnižších třídách , když se začne hrát velký hokej, aby byl takový tlak na výsledky. Potom se stává to, že již nyní jsou určovány formace na přesilovky, a na ty co hrají , na ty  co hrají méně a na ty co  vůbec nehrají. Všichni mladí  hráči už od nejnižších žákovských  kategoriích nemají odehráno alespoň přibližně stejné počty zápasů.  Hrát hokej by měli všichni bez ohledu  na momentální výkonnost(pokud  se   účastní tréninkového procesu). Hráči se musí pravidelně točit i na přesilovky či oslabení. Musí si střídat  posty. Všichni bez rozdílu by měli mít za sezonu odehráno přibližně  nejen stejný počet zápasů, ale i počty střídání.  Je nutné přistupovat k hráčům spravedlivě, neupřednostňovat některé hráče před druhými,  prostě změnit koncept  žákovského a mládežnického  hokeje. Je nutné přivést na stadiony více dětí a ty aby se hokejem bavily a nebyly pod zbytečným tlakem, aby se nebály,  že nebudou hrát, že nebudou nominováni na zápas. Aby necítily pocit méněcennosti.Není možné selektovat hráče podle výkonnosti již v  žákovských kategoriích. NENÍ MOŽNÉ  DÁVAT NĚKTERÝM „VYVOLENÝM“ HRÁČŮM  NA LEDĚ PŘI HŘE  PODSTATNĚ VÍCE PROSTORU. Podmínky v klubech musí být stejné pro všechny hráče.Musí mít v klubech  stejné tréninkové možnosti. V žákovských kategoriích je nesmyslné selektovat hráče na ty tzv. talentované a zbytek. Nikdy nikdo nemůže v žákovských kategoriích definovat vynikajícího hráče z hlediska jeho budoucího vývoje.  PROTO ŽÁDNÁ SELEKCE. Musí se změnit přístup Svazu a trenérů. ROVNÁ ŠANCE PRO VŠECHNY KLUKY A HOLKY. RADOST ZE HRY. Všichni hráči žákovského a mládežnického hokeje si  zaslouží –RESPEKT-  (bez ohledu na jejich momentální výkonnost.)

Zvedněte hlavy, přestaňte se bát, jde přeci o vaše děti!

ZAREGISTROVAT SE

8) BITKY A NÁSILÍ DO HOKEJE NEPATŘÍ – bitky mezi hráči, napadení jednoho hráče druhým –  násilí nepatří na ledovou plochu , je nutné vést mladé  hráče k RESPEKTU k soupeři,  Jakékoli  násilí, bitky, oplácení,  zákeřné zákroky ze zadu a na hlavu musí být exemplárně a tvrdě postihovány v jakémkoli věku hráče, musí být postihovány za jakékoli zákroky, které jsou vedeny snahou ublížit soupeři, nebo mohou skončit nebezpečnými zraněními  (vyloučením 5+ do konce zápasu a stopkou min. na 3soutěžní zápasy, ale musí hrozit  i pozastavení činnosti i na delší časové úseky, )    Český hokej  musí  s výchovou začít ihned. Trenéři a rodiče  musí vést výchovu hráčů směrem k fair-play,  hráči jsou přeci sportovci, né násilníci a rváči. ČSLH  musí vytvořit iniciativu RESPEKT K SOUPEŘI. Jsme svědky nesmyslného  hrubého násilí  na ledové ploše(především v NHL, ale i u nás a i v dalších soutěžích, bohužel i mládežnických)  takových situací, které nemají se sportem nic společného, kdy si hráči např.sundají rukavice a pěstmi se snaží protihráči ublížit na zdraví, televizní stanice to vysílají a tribuny  aplaudují. NÁSILÍ DO SPORTU A DO ŽIVOTA NEPATŘÍ –  Jednoznačně musí zaznít  hokejovým hnutím : ŽÁDNÉ NASILÍ, ŽÁDNÁ ZÁKEŘNOST  – SOUPEŘ SI ZASLOUŽÍ – RESPEKT

9) JUNIOŘI NA KONCI HOKEJOVÉ KARIÉRY RESPEKT –Každý rok končí mnoho juniorů  svoji aktivní kariéru a nemají možnost pokračovat v profesionálním hokeji. Po 15 a více letech končí s aktivní kariérou a najednou přestanou pro Svaz a kluby existovat. Ale to je veliká chyba. Kluby i Svaz by měli mít k těmto hráčům veliký RESPEKT . Jednotlivé kluby a Svaz  by se měli s těmito hráči rozloučit důstojně . ZASLOUŽÍ  SI ÚCTU .    Mnoho z nich se po ukončení hokejové kariéry ocitá  ve svízelné životní    Svaz by mněl  ve  spolupráci  s Asociací, s jednotlivými  kluby, s  Ministerstvem školství a sportu, s Ministerstvem práce a sociálních věcí vytvořit projekt – program – NÁVRAT , který by těmto mladým mužům pomohl se vrátit do „normálního“ nehokejového života . (rekvalifikace, kurzy, sportovní školy, trénování, nástavby,  studium  atd.),  Toto  samozřejmě souvisí s i vytvořením  systému získávání plnohodnotného vzdělání během jejich  aktivní hokejové kariéry.  Svaz by měl vyvinout  aktivity k tomu, aby  motivoval  k trénování končící juniorské hráče a využil jejich vztah k hokeji. Přejme si, aby tito mladí hráči neodcházeli z vrcholového hokeje  se smíšenými  pocity , s pocity  křivdy a bezpráví. Aby od hokeje vlastně neodcházeli. Jednoznačně si všichni tito hráči   zaslouží  RESPEKT.

10) MORÁLNÍ KODEX TRENÉRA–  např. trenéři nesmí negativně ovlivňovat psychiku hráčů, musí být spravedliví, féroví , není možné, aby v mladém věku zažívali  mladí hokejisté strach, stres, ponížení. Trenéři nesmějí  upřednostňovat jednoho hráče před druhým, všem musejí dávat stejnou šanci. Nesmějí se nechat ovlivňovat nezodpovědnými rodiči a ani sami  nesmí požadovat nějaké protihodnoty. Vztah trenéra k rodičům musí být naprosto korektní profesionální. Rodič není pro trenéra nepřítel. Musí komunikovat s rodiči a svá rozhodnutí si musí obhájit. Nesmí omezovat  mimohokejové aktivity svých svěřenců.  Slušní  a poctiví trenéři si zaslouží- RESPEKT

11) MORÁLNÍ KODEX RODIČE – Rodiče v žádném případě nesmí zasahovat do činnosti trenéra, nesmí požadovat zvýhodňování pro své děti, musí respektovat rozhodnutí trenéra, nesmí nabízet  Vztah k trenérovi musí být naprosto korektní. Slušní a poctiví rodiče si zaslouží- RESPEKT

Zvedněte hlavy, přestaňte se bát, jde přeci o vaše děti!

ZAREGISTROVAT SE

12) SOFITIKOVANÝ SYSTÉM HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH HRÁČŮ –TENTO SYSTÉM UKÁŽE,JAKÝ HRÁČ OPRAVDU JE.                        Hlavně v mládežnickém hokeji –juniorka, starší a mladší dorost v nejvyšších soutěžích svých kategorií, a postupně i v žákovských kategoriích,  aby bylo možno objektivně a sofistikovaně měřit kvalitu hráče   a tím pádem i minimalizovat „chyby“ subjektivního  posuzování kvality hráče a i eliminovat nekalé praktiky. Toto  pomůže  VŠEM SLUŠNÝM TRENÉRŮM, SLUŠNÝM  KLUBŮM   a vlastně celému Českému hokeji, aby  kvalitní hráči  nebyly nějakým způsobem eliminováni,    třeba tím, že nebudou hrát přesilovky a oslabení, budou mít minimální čas strávený na ledě..apod. a tím pádem by byly zkreslovány jejich základní osobní statistiky. Tím vyloučíme i  protěžování hráčů v zápasech právě tímto způsobem a eliminujeme protekci  a používání nečestných metod. Sofistikované hodnocení  hráčů pomocí ZÁPASOVÝCH  STATISTIK: jako např. icetime, střídání, průměrný čas střídání, goly, asistence, body, plus mínus body, odehraný čas v přesilovce, odehraný čas v oslabení ,střely na bránu, hity, vhazování , vyloučení , kolik je na daného hráče faulů apod.  Matematickým přepočtem těchto zápisových statistik vždy stanovit objektivní  sofistikovaný   koeficient (jeden nebo dva) výkonnosti jednotlivého hráče. Toto pomůže i v orientaci rodičů, v tom, jak na tom jejich dítě doopravdy hokejově   HRÁČI VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ SI ZASLOUŽÍ ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ  a  RESPEKT.

13) PRŮHLEDNÁ A SPRAVEDLIVÁ NOMINAČNÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚRY JEDNOTLIVÝCH  MLÁDEŽNICKÝ  A SENIORSKÝCH REPREZENTACÍ.  Asociace chce vytvořit tlak na Svaz i v oblasti reprezentace. Tj. aby nás reprezentovali ti nejkvalitnější hráči, kteří mají formu a aby se reprezentace nestávala  takovým s.r.o. pro získávání zápisů do životopisů. A to jak v mládežnických  výběrech, tak i ve výběrech seniorských. Je nutné to, aby si reprezentační trenér musel svoji nominaci  obhájit i před hokejovou odbornou veřejností, a to   základě  momentální či dlouhodobé   formy daného hráče. . Měla by být jasná a průhledná   kriteria, některé nominace by měly  být automatické  (např.   statisticky  nejlepší hráč, střelec a nahrávač měli mít jistotu nominace do reprezentace, ), dále  sofistikované hodnocení by také jednoznačně přispělo k objektivnosti hodnocení hráčů a objektivnímu a spravedlivému výběru ,   aby i  sami hráči měli možnost se o reprezentační dres    Reprezentace musí být jasným obrazem  výkonnosti českých hráčů, hrajících jak v zahraničí, tak u nás doma. Obrazem opravdové  kvality Českého hokeje. A to ve všech kategoriích. Objektivnost, průhlednost  a spravedlivost nominací si zaslouží  RESPEKT.

14) VYVÁŽENÉ SMLOUVY HRÁČŮ MLÁDEŽNICKÉHO    Musí  být vytvořeny vzory smluv ve spolupráci mezi kluby , Asociací a ČSLH,  aby tyto byly vyvážené, oboustranně korektní  a aby nebyly nevýhodné pro mladé hráče, jak je to v současnosti. Smlouva nesmí být diktátem jedné strany.     Dále není možné, aby kluby požadovali profesionální přístup jednotlivých hráčů především v juniorských kategoriích   a nebyly ochotni za tuto profesionální činnost hráče odměnit. Je nutné vytvořit minimální platy v juniorských kategoriích(extraliga juniorů), není možné aby pokud hráč hraje ,ale  nejenom v  juniorském věku, 1. ligu nebo extraligu,  aby hrál za pár korun.(Pokud klub není schopen zajistit alespoň nějaké důstojné  podmínky pro své mladé  hráče, ať raději klub skončí).Musí být stanoveny  minimální platy v těchto dvou seniorských nejvyšších hokejových  soutěžích(1.liga, extraliga).  Kluby a ČSLH   musí mít ke všem  hráčům – RESPEKT.

Zvedněte hlavy, přestaňte se bát, jde přeci o vaše děti!

ZAREGISTROVAT SE

15) BEZPEČNÝ HOKEJ PRO HRÁČE I PO DOVRŠENÍ VĚKU 18 LET. Asociace chce  vyvolat debatu o ochraně obličeje hráčů po dovršení 18.roku  věku hráče  a přispět k zavedení celoobličejového krytu, jako povinnou součást  hokejové výstroje. Není normální, že po 14 letech používání kompletní ochrany obličeje (košík,plexisklo) nemusí již hráč tuto ochranu používat  po dovršení  věku 18. let. Je nutné, aby tato ochrana obličeje byla součástí povinné hokejové výstroje a aby ji museli hráči povinně používat. Je možné zvolit takový  model, kdy se takto  v čase zaváděla a doplňovala výstroj jako přilba, či  plexisklo – štít očí, u těch hráčů, kteří odmítnou celoobličejový kryt používat ihned. Používáním celoobličejového krytu  odpadnou všechny naprosto zbytečná  zranění v obličeji hráče.( Současná ochrana očí -plexisklo- štít je ochranou naprosto nedokonalou) Tímto opatřením  odpadnou  zranění v obličeji hokejkou, vystřeleným či odraženým pukem,  pádem na mantinel nebo na ledovou plochu,  pádem na  plexisklo, zranění nožem brusle, loktem v obličeji  ). Není přeci nutné vidět krev na ledě.    Chránit si své zdraví není projevem slabosti hráče , je to projev jeho  odpovědnosti . Tuto odpovědnost ke zdraví hráče  by měly mít  všechny příslušné hokejové svazy a organizace v zemích, kde se hokej hraje.  ZDRAVÍ  HRÁČŮ SI ZASLOUŽÍ – RESPEKT

16) PORADENSKÁ A ČINNOST – Asociace musí   sloužit mladým      hráčům a jejich zákonným zástupcům  , kteří do hokeje přicházejí, nebo i v něm nějakou dobu pohybují  a neumí a ani nemůžou se umět se v něm orientovat. Asociace by jim měla poskytovat informace a i  poradenství , a to nejen ve vztahu přímo k hokeji, ale i případné možnosti studia při hokeji, seznamovat je s agenturami a agenty, které se snaží hráče zastupovat  a informovat je o zkušenostech jiných hráčů s těmito agenturami či agenty. Poskytovat prostor pro diskuze, kde si mohou  všichni vyměnovat své názory a  zkušenosti, propojovat své členy. Konzultovat směry vzdělání, poskytovat i právní servis ve sportovním prostředí, právně jim konzultovat např. smlouvy hráčů v dorostu či v juniorce,   prostě otevřít jim obzory, aby se mohli  kvalitně rozhodovat a mohli opravdu zodpovědně rozhodnout o budoucnosti svého dítěte.  Je důležité,  aby se rodiče přestali bát mluvit o svých názorech, aby překonali STRACH, který je v klubech všudepřítomný,  a  stali se prostřednictvím  ASOCIACE  HRÁČŮ ŽÁKOVSKÉHO A MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE,   rovnocennými partnery  Svazu a hokejovým klubům.  JEDINĚ SILNÉHO A ROVNOCENNÉHO PARTNERA BUDOU RESPEKTOVAT- RESPEKT.

17) ČLENSTVÍ ASOCIACE V ČSLH – jednoznačně chce ASOCIACE HRÁČŮ ŽÁKOVSKÉHO A MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE usilovat o členství v ČSLH,ĆSLH by měl být organizačně rozdělen na např. ČSLHM(M-mládeže) a ČSLH(seniorský hokej).Demokratizovat současné stanovy ČSLH  tak jako jsou členy jednotlivé kluby, protože se domníváme, že členy by měli být nejen ti, co hokej provozují, ale především ti, co ten hokej hrají . Současný nedemokratický prvek, ve stanovách, by měla  ČSLH změnit- demokratizovat volby vedení ČSLH.     Asociace požaduje , aby tím měla i vliv na volbu funkcionářů a prezidenta ČSLH. Volební právo by  by měli mít zástupci hráčů, zástupci klubů a zástupci státu, a to rovným dílem. Vždy při již další volbě musí  přijít kandidáti na prezidenta  ČSLH a jeho tým s programem rozvoje a směrování mládežnického a seniorského českého hokeje, aby obdržel hlasy, potřebný ke svému zvolení. Není možné, aby se  staré vedení Svazu účastnilo voleb a volilo samo sebe.   DEMOKRATIZACE A TRANSPARETNOST  v  ČSLH a ve financování mládežnického hokeje  v jednotlivých klubech, obnoví ztracenou důvěru v Český hokej  DEMOKRACIE     SI ZASLOUŽÍ- RESPEKT.

Zvedněte hlavy, přestaňte se bát, jde přeci o vaše děti!

ZAREGISTROVAT SE

Jednoznačně  lze konstatovat, že jedině a pouze tím, že bude prosazeno  zrovnoprávnění  postavení subjektu-  Asociace hráčů žákovského a mládežnického hokeje , jakožto jediného zástupce mladých hokejových hráčů v hokejové komunitě, lze tímto způsobem systémově  řešit problémy českého mládežnického hokeje a postupně  pomoci všem slušným trenérům a hokejovým funkcionářům  „vyléčit“ Český hokej.

 Proto je nutné, aby AHŽMH měla podporu všech mladých hráčů a jejich zákonných zástupců , ale nejenom jich. Asociace hráčů žákovského a mládežnického  hokeje by měla mít podporu celé společnosti, politických stran, státních orgánů a organizací , místních samospráv ,partnerů a sponzorů Českého hokeje,fanoušků  a vůbec všech těch, kteří  to myslí s řešením korupce ve sportu a ve společnosti vážně. POKUD CHCEME BOJOVAT VÁŽNĚ  S KORUPCÍ V CELÉ SPOLEČNOSTI , ZAČNĚME S NÍ BOJOVAT VE SPORTU – V HOKEJI. POKUD SE SMÍŘÍME S KORUPCÍ, S VYDÍRÁNÍM, S PROTEKCÍ  VE SPORTU, POTOM SE S NÍ MUSÍME SMÍŘIT V CELÉ SPOLEČNOSTI A TO PŘECI  NIKDO NECHCEME.  MUSÍME ZAČÍT TADY A TEĎ!!!!!!!

Pouze rovnoprávné postavení  „ASOCIACE HRÁČŮ ŽÁKOVSKÉHO A MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE“ přivede do Ćeského hokeje demokracii a demokratické prvky ,rovnoprávné postavení hráčů, RESPEKT.

Zatím jsou   v současném  Českém hokeji  přítomny    otrokářské a  mafiánské metody, korupce, protekce , vydírání ,metody STB,vyhrožování žalobami, dohonestování, pomlouvání,  zvažování právních následků, dokonce i křivá  obvinění,   snižováním věrohodnosti  rodičů , bývalých hokejistů     ale i novinářů a  všech osob, kteří se rozhodnou na problémy  Českého hokeje upozornit a otevřeně o těchto problémech hovořit.

 

DEMOKRATIZACE A TRANSPARENTNOST   ČSLH  a   ve  financování mládežnického hokeje  v ČSLH a i v jednotlivých klubech,   jednoznačně pomůže  vrátit důvěru  v Český    hokej  a zase obnoví  všechny principy a zásady fair play, které jsou hlavním přínosem  sportu pro celou   společnost.

JDE O NAŠE DĚTI, JDE O BUDOUCNOST ČESKÉHO HOKEJE.

NEPROPÁSNĚME  TUTO PŘÍLEŽITOST.PŘEKONEJME STRACH A

POSTAVME SE PROTI  NEPŘIJATELNÝM  PRAKTIKÁM.

HOKEJ PATŘÍ PŘEDEVŠÍM   TĚM, KTEŘÍ HOKEJ HRAJÍ.

VŠICHNI HOKEJISTÉ , MALÍ I VELCÍ, DĚTI I DOSPĚLÍ,   JEJICH RODIČE, A I VŠICHNI  SLUŠNÍ A POCTIVÍ TRENÉŘI A FUNKCIONÁŘI SI ZASLOUŽÍ RESPEKT.