Jméno a příjmení hráče (vyžadováno)

Bydliště hráče (vyžadováno)

Datum narození hráče (vyžadováno)

Email hráče (vyžadováno)

Vaše video/fotografie

Číslo registrační karty

Telefonní číslo (vyžadováno)

Klub hráče(vyžadováno)

Registrace u svazu (vyžadováno)
 Ano Ne

U hráčů mladších 18 let

Jméno a příjmení otce

Adresa bydliště

E-mail

Telefon

Jméno a příjmení matky

Adresa bydliště

E-mail

Telefon

Tímto čestně prohlašuji, že vstupem do asociace budu důsledně hájit zájmy asociace hráčů žákovského a mládežnického hokej, budu dodržovat její stanovy, budu usilovat o naplňování cílů a úkolů stanov a manifestu "pošli to dál" a zavazuji se, že se budu řídit jako hráč zásadami charty fair play.
(Plně znění pravidel pro registraci naleznete zde)
 Souhlasím

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Vaše registrace do asociace bude aktivována po uhrazení členského poplatku. (viz. článek 4 – Vznik a zánik členství) Po registraci Vám budou zaslány platební údaje na email, který jste uvedli do registrace.

Přihlášení do asociace a do diskuzního fóra probíhá odděleně. Chcete-li se zaregistrovat do diskuzního fóra, registraci naleznete zde.