JEDINÁ ŠANCE PRO CELÝ ČESKÝ HOKEJ
Tak to je ona..
 ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ

MOTTO  REFORMY-TZV. “KRIZOVÉHO SCÉNÁŘE” …………………………………………….

                                       

                                              “ROVNÁ ŠANCE  ANEB ŠANCI PROSADIT SE, BY MĚL DOSTAT KAŽDÝ”.

 

Současný český žákovský a  mládežnický hokej funguje naprosto amatérsky a úplně stejně, jako před 40 lety, možná před sto lety, možná jako v době kamenné.  Největším problémem českého mládežnického hokeje je neexistující systém čehokoli, neexistuje žádný sofistikovaný systém objektivního hodnocení individuální kvality hráče, neexistuje transparentnost a informovanost tohoto procesu  z čehož pramení  pravděpodobná systémová korupce , nekompetence, nespravedlnost, neprofesionalita . Hodnocení hráčů záleží jen a pouze na subjektivních pocitech , rozhodnutích  a někdy i zájmech trenérů a prostřednictvím jich i některých vykutálených rodičů..  Zastaralé metody trénování, v každém klubu co trénink, to originál, neexistuje  žádná koncepce, žádný systém, vše je řízeno metodou pokusů a omylů, kdy omylů je daleko více. Naprostá neinformovanost rodičů malých hokejistů, co a kdy mají jejich děti zvládnout.Neprofesionální vyhledání talentovaných hráčů je neobjektivní, často  i nespravedlivé, vedeno bohužel i někdy zištnými důvody, než je skutečná výkonnost a individuální dovednost hráče.  Řekli jsme si , že se tento současný nesystém se musí změnit.! Týká se to přeci našich dětí, jejich budoucnosti  a  píše se 21 století. JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ OPUSTIT ČESKÝ MODEL KOLEKTIVNÍ VÝCHOVY HRÁČŮ A UPLATŇOVAT MODEL INDIVIDUÁLNÍ VÝCHOVY .

Náš pohled na žákovský a mládežnický  hokej je diametrálně rozdílný od pohledu Svazových a klubových funkcionářů, převážné většiny hokejových trenérů.Trenéři mají pocit, a bohužel i někteří rodiče, že se musí vyhrát za každou cenu každý zápas, protože  jinak se zhroutí jejich svět. Vůbec neberou že i vlastní zápas je jenom pokračováním tréninku a že zápas slouží jen a pouze ke zlepšování individuálních schopností jednotlivých hráčů. Není tedy cílem v žákovském a mládežnickém hokeji za každou cenu vyhrávat zápasy, cílem je vychovat co největší množství individuálně vybavených a šikovných  hráčů, ze kterých se potom transparentním, objektivním sofistikovaným výběrem vyberou ti nejlepší.   Hokej v našich očích tedy   povyšujeme na hokejové umění a k jeho získání nám musí pomoci tzv. hokejové vzdělání  a vývoj hráče jsme nazvali hokejovým studiem. Toto hokejové vzdělání má vytvořit a vychovat vynikající  individuality nejrychlejší  kolektivní hry na světě. Cílem tohoto studia  je to, aby po jeho absolvování opouštěli tento proces opravdu objektivně ti nejlepší  hráči s vynikajícími individuálními schopnostmi,připraveni   na úspěšnou kariéru v seniorském hokeji a je úplně jedno, jestli v KHL, NHL , extralize či v jiných nejvyšších evropských soutěžích. Klademe důraz na slovo individuální schopnosti, objektivně, spravedlivě, sofistikovaně a pokud chceme mít objektivní a spravedlivý výběr, musíme používat objektivní a spravedlivé metody výběru hráčů s důrazem na jejich individuální schopnosti. Jenom tento objektivní, transparentní  a spravedlivý výběr hráčů zajistí to, aby zmizela z ledního hokeje všudepřítomná korupce, protekce a zvýhodňování hráčů. A nejenom to, jednoznačně tento objektivní a spravedlivý výběr umožní vzestup českého hokeje, kdy se budou jednotliví hráči prosazovat jenom a pouze svou kvalitou, svými indiviuálními schopnostmi a budou  zrát ve zdravém  konkurenčním prostředí a kdy by se měly do žákovského a mládežnického ledního hokeje vrátit hodnoty fairplay.A kdybychom docílili jenom to, že se do žákovského a mládežnického ledního hokeje vrátí hodnoty fairplay, budeme úplně spokojeni. Je zcela jasné a průkazné, že z hlediska jak  sportovního, tak morálního, to už horší být nemůže a jakýkoli počin tímto směrem českému hokeji jenom pomůže. Nejenom  kvalita   sportu, ale i  kvalita veškerých jiných lidských činností   je plně  závislá na hodnotách fairplay, které se v nich uplatňují.

ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA.

Desatero České hokejové školy.

1.sofistikované, transparentní a spravedlivé hodnocení individuálních schopností hráčů

2.šanci by měl dostat každý, kdo chce hokej hrát a kdo trénuje, zohledňovat biologický věk dítěte

3.nominování do jednotlivých formací jen a pouze na základě sofistikovaných, transparentních a spravedlivých hodnocení individuálních schopností hráčů

4.všichni  hráči musí mít přibližně stejný icetime bez ohledu, ve které formaci hrají

5.pravidelné střídání postů

6.zápas  není vyvrcholením , ale pouze pokračování tréninku jiným způsobem

7.jednotný propracovaný systém tréninkových jednotek s důrazem na maximální efektivnost

8.maximální informovanost hráče a jeho rodičů o “prospěchu” hráče studenta na pravidelných konzultacích,hokejová vysvědčení v pololetí a na konci sezony

9.podpora a rozvoj individuálních schopností hráčů v každém věku hráče, prvotní je  rozvoj individuálních schopnosti hráče,jejich sledování a vyhodnocování,používání vyhodnocených podrobných zápasových statistik

10.spravedlivé a transparentní nominace do mládežnických reprezentací na základě individuálních schopností hráče a na základě podrobných zápasových statistik

Tak jako existují v základních a středních školách pololetní a výroční vysvědčení, tak i tady musí existovat vysvědčení, akorát předměty budou jiné. Každý hráč má právo na tento druh hodnocení, hodnocení, které zase a opět musí vycházet z objektivních měřitelných  hodnocení individuálních schopností hráče.

Jediný vzor je pro nás systém a principy školství vytvořené za první republiky a i školství pře rokem 89(kdy existoval jednotný ucelený systém vzdělávání). Rozdělili jsme tedy systém hokejového vzdělání na 4 stupně vzdělávacího cyklu, a  ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA 21.STOLETÍ je opět na světě!!!

1.Mateřská  česká hokejová škola.(přípravka,1.třída, 2.třída, trénování , turnaje v minihokeji) není důvod cokoli měnit, je pouze nutné mít zpracovány metodické osnovy a vědět, co se mají malí hokejisté během každé třídy naučit, asi není nutné v tomto věku mít vypracované přímo metodický trénink po hodinách, je ale nutné, aby trenéři opravdu využívali efektivně čas strávený na ledě, aby byli děti v pohybu min. těch 40 minut ze 60 minutové vyučovací hodiny. Jednoznačně doporučujeme při výuce bruslařských dovedností využít trenérek krasobruslení a to i systémově spoluprací s Českým krasobruslařským svazem. Což považujeme za nejdůležitější, aby se malí hokejisté naučili výborně bruslit.

2.Základní česká hokejová škola- 1.stupeň– 3. 4. 5. 6. třída, (pravidelné organizované soutěže v minihokejích(3. a 4. třída -4 hráči, hrací doba 3×20 minut hrubého času , 5. a 6. třída 3 hráči a 3×30 minut hrubého času), pro všechny třídy platí, že víkendové zápasy budou organizovány vždy jako miniturnaje, to znamená dva zápasy pro každý  A tým a B tým jednotlivých klubů. Je nutné u 3 a 4 tříd dbát na minimální dojezdové vzdálenosti. U 5. a 6. tříd je možno mít dojezdové vzdálenosti jako je u těchto tříd v současné hokeji, ale určitě by neuškodilo je minimalizovat. Určitě by ale děti i rodiče přivítali na konci sezony jako odměnu za celoroční práci a to nějakým vyvrcholením soutěže nějakým závěrečným turnajem o mistra republiky nebo mistra kraje.

Zdůvodnění: již pouhým laickým pohledem na hráče především 3.  4. 5. a  často i 6. tříd je zřejmé, že hráči nemají základní hokejové dovednosti na velkou plochu a na velký hokej prostě nemají základní hokejové dovednosti, velký hokej je pro tyto hráče velice neefektivní,je to dáno velikostí plochy, která je určena pro dospělé hráče,prostým empirickým výpočtem a měřením jsme zjistili, že v případě velkého hokeje je v průměru hráč na puku maximálně 50 sekund, a to za celý zápas za předpokladu, že tým hraje na tři pětky, hráč je tedy v průměru 20 minut aktivně  na ledě a jak jsme již konstatovali, má puk v průměru maximálně 50 vteřin na hokejce. A kvůli těmto 20 minutám a 50 vteřinám  jedeme do jiného města na zápas, třeba 1 hodinu cesty, jsme hodinu před zápasem v místě,potom zápas trvá cca 2 hodiny a potom ještě půl hodiny svlékání a potom zpět 1  hodinu domů, takže cca 5 -6 hodin kvůli 20 minutám na ledě a 60 vteřinám na puku. V případě minihokeje jsme měřením a empirickým výpočtem zjistili, že v případě, že se hraje A tým a B tým,a hraje se na tři formace, je v průměru hráč na puku 5 minut, pokud na dvě, potom 7,5 minut, jednoznačně daleko více, neboť puk je vždy v dosahu a hráči nemusí puk honit po celé ledové ploše, hráči mají daleko více střel a je jedno, jestli obránce, nebo útočník, samozřejmě je životně důležité střídání postů, brankaři mají také více zásahů než ve velkém hokeji. Pokud se budou hrát dvojzápasy, jsou hráči v průměru na ledě 40 nebo 60 minut   čistého času a mají puk pod kontrolou 10 nebo 15 minut, což je opravdu veliký rozdíl.  Úkolem tedy prvního stupně Základní české hokejové školy si je osvojit základní hokejové dovednosti, k čemuž je minihokej ideální. Trenéři navrhují do lajn hráčem dle jejich dovedností,  během hry se  se sleduje, aby hráli vždy výkonnostně seřazené lajny vždy proti sobě.(hráči jsou označeny na rukou páskou té či oné lajny)

3.Základní česká hokejová škola 2.stupeň– 7. a 8. třída (pravidelně organizované soutěže obou tříd ve velkém hokeji, 3×20 minut čistého času, ale s rozdílem, že každá třetina bude samostatný zápas-tímto způsobem se zachová motivace během celého zápasu a v každé třetině je vždy o co hrát, )). Je nutné, aby všichni hráči měli odehraný přibližně  stejný počet střídání i přibližně stejný počet přesilovek či oslabení, přibližně stejný čas na ledě. Na toto musí dbát trenér.(předpokládáme, že hráči musí mít čipy ve výstroji a ve dvířkách na střídačku bude čtečka, která bude odečítat čas na ledě. Tímto časem se potom budou přepočítávat kanadské body na body dosažené za časový úsek(tím se zrychlí i odchod z ledu či příchod k vhazování). Dále je nutné , aby trenér sledoval výkonnost hráčů a pětky rozděloval podle výkonnosti, to jest, podle zvládnutých hokejových dovedností. K tomu bude sloužit 1x 2x za týden, nebo 1x,2x za 14 dnů v rámci tréninku výběr, kdy na 2 nebo 3 různých tratí mezi kuželi, jednotné třeba pro celou sezonu, změří dovednost hráčů a podle této dovednosti a dosažených časů vyvěšením na nástěnku či zveřejněné na webových stránkách své třídy, a tímto objektivním výběrem  bude stavět sestavy do jednotlivých pětek.Tyto výběry musí být transparentní a spravedlivé,žádné výjimky. Evidováním  dosažených časů  bude sledovat zlepšující se jejich individuální hokejové dovednosti Samozřejmě, pokud se nějaký hráč bude výrazně prosazovat v zápasech, může se udělat výjimka, pokud tento hráč třeba nemá takovou obratnost, ale to je opravdu málo pravděpodobné. Je nutné, aby hráči si střídali posty a to jak útočníků, tak obránců, nejlépe po jednotlivých zápasech, a to jak v 7 třídě, tak i v 8. třídě.  Dalším úkolem trenérů je dbát na to, aby první lajny jejich týmů hráli vždy pokud možno proti sobě, tak i druhé lajny a i lajny třetí.(pokud jsou schopni i tu třetí postavit, pokud má méně hráčů, musí dbát na to, aby pokud někteří hráči hrají ve dvou lajnách, musí takto střídat i v dalších zápasech i další hráče s tím, aby měli všichni hráči přibližně stejný odehraný počet střídání a času v sezoně.(.(samozřejmě pro lepší orientaci trenérů budou jednotlivé lajny barevně rozlišeny(např. barevnou širokou páskou na ruce). Úkolem trenéra je stejně jako učitele ve škole dbát na to, aby všichni měli stejnou šanci na ledě i v tréninku, při tréninku neupřednostňuje,ale vysvětluje, pokud tým nepracuje na plný výkon nebo někteří jeho hráči, je nutné, aby byl potom potrestán celý tým.(samozřejmě nějakou jinou sportovním aktivitou. Je nepřípustné trestat jednotlivé hráče za to, když se rozhodne k samostatné akci a ta se nepovede. Hráči by se neměli bát individuálních řešení situací, a to jak obránci, tak útočníci. trenér si musí uvědomit, že cílem tohoto výchovného procesu není to, aby tým zápas vyhrál stahováním na dvě lajny či stažením tzv. slabších hráčů ze hry , ale především to, aby byl schopen vychovat co nejvíce individálně šikovných hráčů, ze kterých si potom mohou  vybírat  extraligové týmy v mladším dorostu.

Celá základní česká hokejová škola musí vycházet z motta:“ŠANCI BY MĚL DOSTAT KAŽDÝ”

Tréninkové procesy. Svaz musí vytvořit takové osnovy, aby bylo zřejmé jak rodičům,tak i jejich dětem, a hlavně trenérům, co se musím v daném roce naučit a co musí zvládnout. Svaz musí vypracovat i metodické obsahy jednotlivých tréninkových jednotek, tak, aby byla vytíženost hráčů při 60 minutovém tréninku minimálně30 minut.Bohužel v současnosti je efektivita tréninkových jednotek neuvěřitelně nízká. Musí být vytvořeny takové osnovy a metodické obsahy tréninkových jednotek, aby bylo úplně jedno, jestli trénuje hráč v Aši, nebo na Spartě v Praze, všichni hráči musí dostat stejnou šanci získat základní hokejové vzdělání, naučit se hokejovým dovednostem. Úkolem svazu bude toto kontrolovat na svých inspekcích a dbát na to, aby trenéři tyto metodické tréninky dodržovali, úkolem Svazu bude kontrolovat vysokou kvalitu tréninků a Svaz musí být garantem toho, že všichni hráči-studenti Základní české hokejové školy mají stejný přístup k základnímu hokejovému vzdělání a aby nedocházelo k upřednostňováni jedněch hráčů nad druhými jak při zápase, tak v tréninkovém procesu.

PRIORITA: VYCHOVAT CO NEJVÍCE HRÁČŮ S VYNIKAJÍCÍMI INDIVIDUÁLNÍMI SCHOPNOSTMI,  URČITĚ NENÍ PRIORITOU ZA KAŽDOU CENU VYHRÁVAT ZÁPASY, VÍTĚZSTVÍ TÝMŮ JSOU PLNĚ A JENOM V MOCI HRÁČŮ A JEJICH SCHOPNOSTÍ, NÉ  ZVOLENÉ TAKTIKY TRENÉRŮ. KAŽDÝ ZÁPAS JE VLASTNĚ JINÝ TYP TRÉNINKU, JE TO SOUČÁST VÝCHOVNÉHO PROCESU, NÉ VYVRCHOLENÍ.

Na této úrovní Základní české, hokejové školy nebudou organizovány žádné reprezentační výběry ani jakékoli krajské výběry, v tomto věku naprosto zbytečné selektování hráčů. Hráči se mohou účastnit turnajů a to jak se svými kluby, tak i komerčních turnajů, kde si různé mimo klubové  aktivity rodičů organizují různé výběry. Tyto výběry ale nesmí narušovat soutěžní utkání a minimalizovat narušování tréninkových procesů. Předpokládáme, že se toto bude týkat především prvního stupně základní české hokejové školy. Je opravdu nutné, aby byli děti na prvním stupni hodnoceni i nějakým vysvědčením, samozřejmě na základě posouzení individuálních hokejových dovedností.Nutné pro děti, pro rodiče ale i pro trenéry, kteří s dětmi budou pracovat v dalším roce a měli by mít informace o jejich dovednostech a  jak je zvládají…

JE VELKOU OTÁZKOU K DISKUZI, JESTLI JE NUTNÉ, ABY DRUHÝ STUPEŇ ČESKÉ ZÁKLADNÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY KONČIL, JAKO NYNÍ OSMOU TŘÍDOU, ZDA-LI BY NEBYLO MOUDRÉ VRÁTI DO HRY DEVÁTÉ TŘÍDY(TAK , JAK TO BÝVALO V MINULOSTI), KTERÉ UMOŽNÍ JEDNAK DOCHODIT TALENTOVANÝM HRÁČŮM ZÁKLADNÍ ŠKOLU VE SVÉM RODNÉM MĚSTĚ, DÁLE TO UMOŽNÍ PODRŽET SI JEŠTĚ ŠIRŠÍ ZÁKLADNU PRO PRVNÍ SELEKTIVNÍ VÝBĚR  DO EXTRALIGY DOROSTU, KDY MŮŽEME DÁT ŠANCI VÝKONNOSTNĚ DORŮST JEŠTĚ DALŠÍM HRÁČŮM.

3.Střední  česká hokejová škola-extraliga mladší a starší dorost-výběrová  střední hokejová škola. již tím, že zde dochází k první selekci hráčů ze Základní české hokejové školy, mohou si kluby hrající extraligové soutěže mladšího  dorostu vybírat z hráčů, kteří mají zájem do jednotlivých klubů přicházet to formou příjimacích testů, kdy budou zkoumány jak získané individuální  hokejové dovednosti – individuální testování hráčů jak na speciálně postavených drahách, tak  budou i  v zápasech zkoumány dovednosti hráče přímo při zápase. (v podstatě jako příjímací řízení na klasickou výběrovou střední školu- talentové zkoušky), zase tento výběr musí být objektivní a spravedlivý transparentní, výběr by měl opravdu být prováděn na základě objektivního hodnocení (samozřejmě, pokud bude dostatečný počet zájemců), což se ale domníváme, že nebude problém, protože extraliga je již hodně kvalitativně  vyselektovaný výběr. Toto si organizují sami kluby ale  jednotlivé  zkušební trasy testů, či další testy jsou určeny centrálně Svazem.  Obsahy těchto testů budou metodicky vytvořeny Svazem a Svaz bude zase kontrolovat jejich dodržování. Dále součástí vyhodnocování bude i výsledné hodnocení hráče za 8 třídu, tzv.hokejové vysvědčení, ve kterém budou kvalifikovány individuální dovednosti hráč v posledním roce studia na České základní hokejové škole. Vyhodnocování  výkonnostních testů a jejich dlouhodobější sledování bude důležité i v průběhu dalších let, kdy tyto testy budou používat zase trenéři jak v mladším či starším dorostu a na kterých je možno sledovat zlepšování se individuálních schopností a dovedností jednotlivých hráčů a i v příjímacích řízeních  potom možno srovnávat mezi sebou nejen kluby, ale i vývoj úrovně individuálních  hokejových dovedností u jednotlivých hráčů v jednotlivých ročnících a tím i sledovat trend v jejich individuálních schopnostech v  dalších a dalších letech u jednotlivých účastníků  příjímacích testů na Střední českou hokejovou školu.

Hráči budou hrát samozřejmě klasický hokej. U těchto hráčů budou sledovány podrobné zápasové statistiky a tyto budou vyhodnocovány. Rozsah těch nejdůležitějších zápasových statistik vzhledem k individuálním schopnostem hráčů  a způsob jejich vyhodnocování určí komise  složená   ze zástupců  Svazu, zástupců Asociace hráčů žákovského a mládežnického ledního hokeje, Asociace profesionálních hráčů.(předpokládáme, že kanadské body budou přepočítávány do času ) Na základě vyhodnocených zápasových statistik budou hráči sestavováni do lajn zase od nejlepších k horším a zase budou hráči mít stejnou šanci, to znamená přibližně stejný počet střídání, přibližně stejný počet icetimu na ledě. při jednotlivých zápasech je nutné dbát na to,pokud to je možné, aby proti sobě nastupovali vždy lajny stejné kvalitativní úrovně a i účast v jednotlivých lajnách musí být zohledněna při vyhodnocování podrobných zápasových statistik, např,koeficientem náročnosti, ale né nějak zásadně, protože nepředpokládáme, že na této úrovni bude nějaký velký rozdíl mezi jednotlivými hráči,i. Pro lepší orientaci trenérů budou jednotlivé lajny barevně rozlišeny(např. barevnou širokou páskou na ruce).Samozřejmě budou trenéři kromě zápasových statistik používat i testování individuálních dovedností hráčů, kterými si mohou ověřovat zlepšující se úroveň jeho schopností v porovnání s jeho schopnostmi při příjímacím řízení a dále i těmito testy se mohou řídit u hráčů při jejich nominacích do jednotlivých lajn. Způsob kombinace těchto  testů se zápasovými statistikami bude přesně určen komisí vzniklou ke stanovení důležitých  zápasových statistik. Zase tento proces zajistí co nejširší možnou základnu pro objektivní a spravedlivý rozvoj individuálních schopností hráče a zároveň umožní  výběr nejkvalitnějších hráčů.

Celá Střední česká hokejová škola musí vycházet z motta:“ŠANCI BY MĚL DOSTAT KAŽDÝ”

Tréninkové procesy. Svaz musí vytvořit   takové osnovy, aby bylo zřejmé jak rodičům,tak i jejich dětem, a hlavně trenérům, co se musím v daném roce naučit a co musí zvládnout. Svaz musí vypracovat i metodické obsahy jednotlivých tréninkových jednotek, tak, aby byla vytíženost hráčů při 60 minutovém tréninku minimálně 30 minut. Musí být vytvořeny takové osnovy a metodické obsahy tréninkových jednotek, aby bylo úplně jedno, jestli trénuje hráč ve Vítkovicích , nebo na Spartě v Praze, všichni hráči hrající extraligu  musí dostat stejnou šanci získat  kvalitní střední hokejové vzdělání  . Úkolem svazu bude toto kontrolovat na svých inspekcích a dbát na to, aby trenéři tyto metodické tréninky dodržovali, úkolem Svazu bude kontrolovat vysokou kvalitu tréninků a Svaz musí být garantem toho, že všichni hráči-studenti Střední  české hokejové školy mají stejný přístup k středoškolskému  hokejovému vzdělání a aby nedocházelo k upřednostňováni jedněch hráčů nad druhými jak při zápase, tak v tréninkovém procesu. Tyto dvě věci musí garantovat i klub každému rodiči, jehož díte se tohoto procesu zúčastňuje.

PRIORITA: VYCHOVAT CO NEJVÍCE HRÁČŮ S VYNIKAJÍCÍMI INDIVIDUÁLNÍMI SCHOPNOSTMI, KTEŘÍ JSOU SCHOPNI TYTO SCHOPNOSTI VYUŽÍVAT VE HŘE, URČITĚ NENÍ PRIORITOU ZA KAŽDOU CENU VYHRÁVAT ZÁPASY, VÍTĚZSTVÍ TÝMŮ JSOU PLNĚ A JENOM V MOCI HRÁČŮ, NÉ ZVOLENÉ TAKTIKY TRENÉRŮ.KAŽDÝ ZÁPAS JE VLASTNĚ JINÝ TYP TRÉNINKU, JE TO SOUČÁST VÝCHOVNÉHO PROCESU, NÉ VYVRCHOLENÍ.

5.Vysoká  česká hokejová škola-extraliga juniorů-. mohou si kluby hrající extraligové soutěže juniorů vybírat z hráčů, kteří mají zájem do jednotlivých klubů přicházet to zase  formou příjimacích testů, kdy budou zkoumány jak získané individuální  hokejové dovednosti – individuální testování hráčů jak na speciálně postavených drahách, tak  budou i zápasech zkoumány dovednosti hráče přímo při zápase. (v podstatě jako příjímací řízení na klasickou výběrovou vysokou školu- talentové zkoušky),juniorské extraligové týmy mají k dispozici zápasové statistiky u jednotlivých hráčů, kdy i tyto jejich výsledky z střední hokejové školy jsou zohledněny při výběru. Tento výběr musí být objektivní a spravedlivý transparentní, výběr by měl opravdu být prováděn na základě objektivního hodnocení  protože extraliga juniorů je již hodně kvalitativně  vyselektovaný výběr. Toto si organizují sami kluby ale  jednotlivé  zkušební trasy testů, či další testy jsou určeny centrálně Svazem.  Obsahy těchto testů budou metodicky vytvořeny Svazem a Svaz bude zase kontrolovat jejich dodržování. Vyhodnocování těchto výkonnostních testů včetně vyhodnocení podrobných zápasových statistik z posledního roku na střední hokejové škole a i jejich dlouhodobější sledování bude důležité i v průběhu dalších let, kdy tyto testy budou používat zase trenéři v juniorské extralize a na kterých je možno sledovat zlepšování se individuálních schopností a dovedností jednotlivých hráčů a i v příjímacích řízeních  potom možno srovnávat mezi sebou nejen kluby, ale i vývoj úrovně individuálních  hokejových dovedností u jednotlivých hráčů v jednotlivých ročnících a tím i sledovat trend v jejich individuálních schopnostech v  dalších a dalších letech u jednotlivých účastníků  příjímacích talentových  testů na Vysokou českou hokejovou školu.

Hráči budou hrát samozřejmě klasický hokej. U těchto hráčů budou sledovány podrobné zápasové statistiky a tyto budou vyhodnocovány. Rozsah těch nejdůležitějších zápasových statistik vzhledem k individuálním schopnostem hráčů bude již určena komisí, která rozhoduje tyto věci u mladšího a staršího dorostu.   (předpokládáme, že kanadské body budou přepočítávány do času) Na základě vyhodnocených zápasových statistik budou hráči sestavováni do lajn zase od nejlepších k horším a zase budou hráči mít stejnou šanci, to znamená přibližně stejný počet střídání, přibližně stejný počet icetimu na ledě. při jednotlivých zápasech je nutné dbát na to,pokud to je možné, aby proti sobě nastupovali vždy lajny stejné kvalitativní úrovně , ale spíše za začátku každé třetiny, protože nepředpokládáme, že by tady měl být nějaký velký kvalitativní rozdíl mezi jednotlivými hráči.(samozřejmě pro lepší orientaci trenérů budou jednotlivé lajny barevně rozlišeny(např. barevnou širokou páskou na ruce).Samozřejmě budou trenéři kromě zápasových statistik používat i testování individuálních dovedností hráčů, kterými si mohou ověřovat zlepšující se úroveň jeho schopností v porovnání s jeho schopnostmi při příjímacím řízení a dále i těmito testy se mohou řídit u hráčů při jejich nominacích do jednotlivých lajn. Způsob kombinace těchto testů se zápasovými statistikami bude přesně určen komisí vzniklou ke stanovení důležitých  zápasových statistik a jejich vyhodnocování u mladšího a staršího dorostu. Zase tento proces zajistí co nejširší možnou základnu pro objektivní a spravedlivý  výběr nejkvalitnějších hráčů.

Celá Vysoká česká hokejová škola musí vycházet z motta:“ŠANCI BY MĚL DOSTAT KAŽDÝ”

Tréninkové procesy. Svaz musí vytvořit zase  takové osnovy, aby bylo zřejmé jak rodičům,tak i jejich dětem, a hlavně trenérům, co se musím v daném roce naučit a co musí zvládnout. Svaz musí vypracovat i metodické obsahy jednotlivých tréninkových jednotek, tak, aby byla vytíženost hráčů při 60 minutovém tréninku minimálně 30 minut. Musí být vytvořeny takové osnovy a metodické obsahy treninkových jednotek, aby bylo úplně jedno, jestli trénuje hráč ve Vítkovicích , nebo na Spartě v Praze, všichni hráči hrající extraligu  musí dostat stejnou šanci získat vysokoškolské hokejové vzdělání  . Úkolem svazu bude toto kontrolovat na svých inspekcích a dbát na to, aby trenéři tyto metodické tréninky dodržovali, úkolem Svazu bude kontrolovat vysokou kvalitu tréninků a Svaz musí být garantem toho, že všichni hráči-studenti Vysoké  české hokejové školy mají stejný přístup k vysokoškolskému  hokejovému vzdělání a aby nedocházelo k upřednostňováni jedněch hráčů nad druhými jak při zápase, tak v tréninkovém procesu. Tyto dvě věci musí garantovat i klub každému rodiči, jehož díte se tohoto procesu zúčastňuje.

REPREZENTACE: Nominace do reprezentací bude probíhat transparentně na základě vyhodnocených zápasových statistik jednotlivých klubů a na základě výkonnostních testů. Automatickou nominaci na  výběrový kemp mají nejlepší v kanadském bodování přepočítaný na čas v jednotlivých klubech extraligy juniorů  u útočníků, a u obránců    dle zápasových statistik. Tak jako u nominací dalších hráčů na výběrový závěrečný kemp. Veškeré nominace musí probíhat spravedlivě a transparentně a jejich účelem je vybrat opravdu ty momentálně nejlepší a nejšikovnější hráče.Tzv. přesná kritéria a způsob jejich používání   budou vyspecifikovány komisí,která byla sestavena na stanovení nejdůležitějších zápasových statistik pro určování kvality hráče. Nominaci jednotlivých hráčů musí trenér obhájit právě před touto komisí a jeho obhajoba bude vždy zveřejněna na webových stránkách svazu.

PRIORITA: VYCHOVAT CO NEJVÍCE HRÁČŮ S VYNIKAJÍCÍMI INDIVIDUÁLNÍMI SCHOPNOSTMI, KTEŘÍ JSOU SCHOPNI TYTO SCHOPNOSTI VYUŽÍVAT VE HŘE, URČITĚ NENÍ PRIORITOU ZA KAŽDOU CENU VYHRÁVAT ZÁPASY, VÍTĚZSTVÍ TÝMŮ JSOU PLNĚ A JENOM V MOCI HRÁČŮ NA LEDĚ A JEJICH UMU, NÉ DÍKY ZVOLENÉ TAKTIKY TRENÉRŮ.KAŽDÝ ZÁPAS JE VLASTNĚ JINÝ TYP TRÉNINKU, JE TO SOUČÁST VÝCHOVNÉHO PROCESU, NÉ VYVRCHOLENÍ.

Zvolený ucelený systém umožní maximalizovat základnu, ze které mohou vzejít opravdu vynikající hráči. Tím, že výběrová pravidla jsou sofistikovaná a objektivní, není možno do nich zasahovat z různých zištných důvodů. Tento systém zaručuje opravdu spravedlivý a objektivní výběr nejlepších hokejistů s tím, že dostávají maximální možné odborné  podmínky pro  individuální rozvoj svých hokejových dovedností.Nemůžeme si jako  malá země dovolit vychovávat hráče současným amaterským , neodborným,netransparentním a nespravedlivým  způsobem, pokud chceme hrát světový hokej. A to  předpokládáme chceme.

TRENÉR: V době , kdy již sport bohužel  přestává být nositelem hodnot fairplay, v době, kdy  každý, kdo chce mít  živnostenský list na jakoukoli činnost,  musí předkládat výpis z rejstříku trestů, aby prokázal svoji občanskou bezúhonnost, v době, kdy i Svaz požaduje tuto občanskou bezúhonnost u hokejových agentů, které pouze eviduje, je opravdu nutné, aby  trenér  před absolvování trenérského kurzu  předložil čistý výpis z trestního rejstříku  a tím prokázat elementární občanskou bezúhonnost. Bohužel, v současné době žádný trenér  nemusí prokazovat svoji bezúhonnost. To znamená, že že se v České republice může  stát hokejovým trenérem např.vrah, pedofil, prodejce drog nebo zloděj. Takto elementárně neprověření   trenéři pracují s našimi dětmi, jezdí s nimi na soustředění,spoluvytvářejí jejich charakter od útlého věku, jsou jejich autoritami a sportovními vzory, a proto je přeci bezpodmínečně  nutné, aby to byli opravdu bezúhonní lidé. V případě, že tuto bezúhonnost poruší jakýkoli trenér , musí mu být zastavena činnost jakéhokoli trenéra až do doby, dokud mu nebude  trest vymazán. Domníváme se, že se to týká jak jednoznačně úmyslných trestných činů, tak i činů nedbalostních. . Občanská bezúhonnost trenérů  je prvním předpokladem toho, že budou dodržovat elementární  mravní principy tohoto systému a že nebudou porušovat současný Morální kodex trenérů, který je evidentně současnému hokejovému systému absolutně k ničemu, protože se jím nikdo neřídí a nikdo jeho porušení netrestá.To se musí změnit.Dále se již nikdy nesmí opakovat to, aby si nějaký trenér trénoval svého syna celou jeho hokejovou kariéru.Pokud bude trenér trénovat svého syna, tak maximálně jednu sezonu, ale jenom pokud nebude jiné vyhnutí. Kluby musí dbát na tento jasný a evidentní konflikt zájmů, a to i když námi navrhovaný systém jakékoli protěžování hráčů opravdu minimalizuje, ne-li  vylučuje. Ale jak se říká”příležitost dělá zloděje”. Je absolutně nepřípustné, aby trenér “dával” tzv. individuální tréninky hráčům ve svém mateřském klubu, nikdy nemůže trenér vyloučit možnost, že potom takového hráče může trénovat jako oddílový trenéra a asi těžko se bude chovat objektivně k hráči, jestliže od jeho rodičů bere nebo bral  peněžní částky za individuál. Je to evidentní střet zájmů a každý poctivý trenér toto musí cítit a musí to rozlišovat. Pokud je ve městě pouze jeden  klub, potom nesmí trenér dávat individuály ve třídě, kterou trénuje.  Etika se musím stát opravdu číslem jedna v jakékoli sportu, takže i v hokeji. Tak jako bude mít trenér čistý výpis z rejstříku trestů, tak musí mít čistou i mysl a svědomí. Pomáhají přeci spoluvychovávat naše děti.

RODIČE: Ve spolupráci s Asociací hráčů žákovského a mládežnického hokeje musí být vytvořen i Morální kodex rodičů. Rodiče nemají osobně jakkoli zasahovat zasahovat do činnosti trenérů.Musí ale existovat systém oboustranné informovanosti. Musí vzniknout spolupráce trenérů a rodičů jejichž cílem je hokejový rozvoj jejich dětí. Vztah rodičů a trenérů musí být naprosto rovnocenný partnerský vztah.

NESMYSLNÉ NALÉVÁNÍ PENĚZ DO BEZEDNÉHO OTROKÁŘSKÉHO SYSTÉMU.

V současnosti dochází k neuvěřitelným investicím státu(40 MILIÓNŮ) do náboru nových hokejistů(tak jako v minulém režimu do náborů horníků do dolů) a to bez ohledu na poměry, jaké v současném hokeji panují. Pokud se povede tato první část  reformy a naše nejen mládežnické  reprezentační výběry začnou sbírat medaile, jistě tento úspěch zase přiláká do hokejových hal stovky a stovky dětí. A to je ten nejlepší způsob, jak získávat další a další malé zájemce o hokej.Potom ty peníze nesmyslně pumpované do náborů, budou lépe použity jako   investice státu  do sofistikovaného ,transparentního a spravedlivého systému výběru hráčů.

Samozřejmě na tuto první část reformy musí navazovat další a daleko důležitější a obsáhlejší části celkové  reformy celého hokeje, jako např. změnit  současný systém na demokratický, změnit to, aby už ti, co ten hokej hrají se mohli vyjadřovat k podmínkám v ledním hokeji, aby byla zahájena  výstavba nových sportovišť, aby se zimní stadiony a s nimi i hokej přiblížil dětem k jejich bydlištím a základním školám, aby byl konečně vytvořen systém kvalitního vzdělání  pro hráčem  Střední české hokejové školy, pro hráče  Vysoké české hokejové školy, aby byl vytvořen i adresný  podpůrný systém grantů a stipendií pro  ty  tzv. talentované  hráče, kteří pocházejí  ze sociálně   slabších rodin, a to jak na Středních či Vysokých  českých hokejových školách, tak samozřejmě i adresnou podporu hráčů na jednotlivých stupních Základních českých hokejových školách, musí  se začít diskutovat o zlepšení bezpečnosti hráčů i po dovršení 18 let hráče a  další a další věci, které se musí v hokeji změnit.

JSME BYTOSTNĚ PŘESVĚDČENI, ŽE PŘESNĚ TOTO JE TO, CO MUSÍ POMOCI NAŠEMU HOKEJI, A PŘEDEVŠÍM NAŠIM DĚTEM, A O TOM TO JE. TEDY SPÍŠE, O TOM BY TO MĚLO BÝT.

Ale nejsme neomylní, jsme pokorní,nejsme určitě nadlidi, takže pokud máte nějakou připomínku, nebo postřeh, nebráníme se jim. Na rozdíl od postoje  nadčlověka Lenera(který ví všechno nejlépe a už roky a roky vede český hokej do propasti) a Svazu vůči naší asociaci, je každý autor rozumného návrhu nebo připomínky   naším partnerem v diskusi o budoucnosti českého hokeje. 

A víte kolik hraje v naší extralize seniorů  cizinců, především ze Slovenska? 73 hráčů ano, také jsme nevěřili slovy sedmdesáttři hráčů na soupiskách jednotlivých klubů. Naši junioři nemají kde hrát,  a úroveň naší extraligy zachraňují převážně  Slováci(50 hráčů), trochu Kanaďané a Američani(není to směšné?). Jsme taková malá země a my bez jakýchkoli zábran  vyhráváme hráče Slovensku. NEUVĚŘITELNÉ! Fakt si myslíte, že cizinci v naší nejvyšší soutěži pomáhají zvedat její úroveň? Opravdu by bez nich klesla návštěvnost na českých stadionech? to si opravdu nemyslíme. A| je vidět, že ale “nemyslí! ani lidé, co tyto věci mají v kompetenci, lidé, kteří jsou za tyto věci odpovědni a velmi dobře placeni.

V Praze dne 13.3.2017