Pešán: „Statistika je věc, která není subjektivně zabarvená, jsou to jen černobílá data. Pokud je použiji, tak hráč nemá jak reagovat, protože čísla se nedají oklamat na rozdíl od názoru, postoje a pohledu trenéra.
 
A my dodáváme, ” ANI TRENÉR   NEMÁ JAK REAGOVAT A NEMŮŽE PROTLAČOVAT SVÉHO OBLÍBENCE NEBO SVĚŘENCE KLUBOVÉHO NEBO SVÉHO OSOBNÍHO  SPONZORA NA ÚKOR LEPŠÍHO HRÁČE, ZÁPASOVÉ STATISTIKY NEZKRESLÍ ŽÁDNÝ TRENÉR TYPU RŮŽIČKA “

Jako Asociace hráčů žákovského a mládežnického hokeje bychom chtěli pochválit POPRVÉ ISPORT a pana Vrábela za tento článek. Ukázal to, o čem již rok mluvíme a po čem voláme. Zápasové statistiky jsou jediné, které jsou schopny objektivně posoudit kvalitu hráče. A TO V JAKÉMKOLI VĚKU. A bez jakéhokoli subjektivního zkreslování trenérem. Prostě rozhoduje hráč sám o sobě jedině svými výkony, nikým nezpochybnitelnými.

VÝŇATEK Z “MANIFESTU POŠLI TO DÁL”

https://hokej-fairplay.cz/manifest-posli-to-dal/

12) SOFITIKOVANÝ SYSTÉM HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH HRÁČŮ –TENTO SYSTÉM UKÁŽE,JAKÝ HRÁČ OPRAVDU JE.                        Hlavně v mládežnickém hokeji –juniorka, starší a mladší dorost v nejvyšších soutěžích svých kategorií, a postupně i v žákovských kategoriích,  aby bylo možno objektivně a sofistikovaně měřit kvalitu hráče   a tím pádem i minimalizovat „chyby“ subjektivního  posuzování kvality hráče a i eliminovat nekalé praktiky. Toto  pomůže  VŠEM SLUŠNÝM TRENÉRŮM, SLUŠNÝM  KLUBŮM   a vlastně celému Českému hokeji, aby  kvalitní hráči  nebyly nějakým způsobem eliminováni,    třeba tím, že nebudou hrát přesilovky a oslabení, budou mít minimální čas strávený na ledě..apod. a tím pádem by byly zkreslovány jejich základní osobní statistiky. Tím vyloučíme i  protěžování hráčů v zápasech právě tímto způsobem a eliminujeme protekci  a používání nečestných metod. Sofistikované hodnocení  hráčů pomocí ZÁPASOVÝCH  STATISTIK: jako např. icetime, střídání, průměrný čas střídání, goly, asistence, body, plus mínus body, odehraný čas v přesilovce, odehraný čas v oslabení ,střely na bránu, hity, vhazování , vyloučení , kolik je na daného hráče faulů apod.  Matematickým přepočtem těchto zápisových statistik vždy stanovit objektivní  sofistikovaný   koeficient (jeden nebo dva) výkonnosti jednotlivého hráče. Toto pomůže i v orientaci rodičů, v tom, jak na tom jejich dítě doopravdy hokejově je.   HRÁČI VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ SI ZASLOUŽÍ ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ, OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ JEJICH VÝKONNOSTI   a  RESPEKT.